20. mars 2019
  |  Logg inn
Barne- og ungdomskor i Finnsnes kirke

Barne- og ungdomskorer er åpen til alle gutter og jenter, uten prøve.

Vi synge under familigudstjeneste, på julaften og i noen konserter. Vi også reise litt rundtomkring.

Gullongen er for de som er 4 år. - 1. skoleklasse.
Vi møte hver mandag i Finnsnes kirke, fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Klikke å laste ned en plakat.

Barnekoret er for de som er i 2. - 5. skoleklasse.
Vi møte hver mandag i Finnsnes kirke, fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Klikke å laste ned en plakat.

Ungdomskoret er for ungdomer fra 6, skoleklasse.
Vi møte hver mandag i Finnsnes kirke, fra kl. 19.00 til kl. 20.30. Klikke å laste ned en plakat.Se på en video.

Som alltid, kom og ta med en venn!

Korlederne er Jon Blamire (95 42 12 94), Sarah Blamire (90 40 66 51) og Solrun Borvik (91 62 56 18).