Lenvik menighet > Aktiviteter > Trilletreff og babysang
16. januar 2021
  |  Logg inn
Bilder fra trilletreff / babysang 14.08.12
Trilletreff og babysang

Hver tirsdag hele året igjennom er det mulighet for å møtes i Finnsnes kirke 11:00-14:00 til trilletreff med prat og lek for barna i kirkestua og babysang i peisestua. Vi ordner med kaffe og te.

Dette er et tilbud for foreldre som er hjemme med baby (0-1 år) og som vil møte andre i samme situasjon.

Babysang starter kl. 12:00 og varer i ca 20-30 minutter.

Kontaktperson for trilletreff og babysang er Sarah Blamire (90 40 66 51)

Mer informasjon om babysang:
Babysangen er en del av trosopplæringen i kirka vår. Gjennom babysangen ønsker vi å:

  • medvirke til positiv kontakt mellom barn og voksne gjennom å stimulere de voksne til å synge, si rim og regler, leke og danse med barna sine.
  • formidle til barna at de er et mesterverk fra Skaperens hånd.
  • bidra til et positivt Gudsbilde, gode nettverk i kirka og i nærmiljøet.
  • stimulere barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling 
  • gi familiene en sangskatt de kan bruke videre etter som barnet vokser. Vi synger både ”vanlige” barnesanger og kristne sanger. 

N.B. Vi tar sommerferien.  Neste møte tirsdag 22. august 2018.