18. august 2018
  |  Logg inn

Dåpsskole og utdeling av 4 års bok

Dåpsskole sentrumsområdet:
Dåpsskolen er for 4 åringer og deres
foresatte (og søsken under skolealder)
som tilhører Trollvik, Finnsnes og
Silsand skolekretser.

For distriktene vil tilbudet variere
– ta kontakt for mer info for ditt hjemsted.

Dåpsskole / 4.årsbok

Dåpsskole og utdeling av 4 års bok

KIRKESØNDAG MED DÅPSSKOLE
Barn som har fylt/fyller 4 år i andre halvdel av året(juli-desember) og bor på Finnsnes, Silsand og i Trollvik, inviteres med sine faddere og familier til:

Kirkesøndag i Finnsnes kirke 17.september 2017

Program for Kirkesøndagen:

  • Kl. 10.40: Velkomst, registrering
  • Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av Min kirkebok 4
  • Kl. 12.15: Vi spiser lunsj sammen, og har lek og aktiviteter inne og ute (Hoppeslott; værforbehold)
  • Kl. 13.00: Samling for 4-åringer med familie: Vi oppdager skatter i Bibelen

Familiegudstjenesten starter kl. 11.00 - og invitert til kirka er 4-åringer som er født i andre halvår av 2013, og som er fra Finnsnes, Silsand og Trollvik! (4-åringer som ikke kunne komme til kirka da vi delte ut 4-årsboka i vinter, er også velkomne.)

Det er lurt å være tidlig ute til gudstjenesten, så vi kan registrere 4-åringene før vi starter.

Påmelding til Kirkesøndag seinest torsdag 14. september 2017 til:

Si fra om 4-åringens navn, antall som kommer fra familien (barn/voksne), og om det er allergier e.l. vi må ta hensyn til!

Brevet som var sendt ut kan leses her.

 

Bilder fra familiegudstjenesten o 2013 hvor 4 års bøker ble delt ut: