25. april 2018
  |  Logg inn
Hva er MILK

På MILK får du trening i å lede andre ungdommer. MILK står for MIni Leder Kurs. Kurset er for fjorårskonfirmanter som ønsker å bli bedre kjent med kristent ungdomsarbeid og lære litt om hvordan man kan lede et slikt arbeid. Kurset gjennomføres i løpet av flere helgesamlinger. I løpet av kursåret får du også tilbud om å være leder for årets konfirmanter og være med på andre arrangementer i menigheten.

Kurset er et ledertreningskurs. Det betyr at du får undervisning og tips til hvordan du kan utvikle deg til å bli en leder. Kurset har ulike temaer som samarbeidsoppgaver i grupper, lære om tro, lære å stå foran en forsamling.

Når man er på MILKfår du prøvd ut det du lærer. Kurset har mange praktiske oppgaver. Dette gjør at du får erfaringer innenfor de temaene vi jobber med.

MILK er også et møtested der du treffer gamle og nye venner. Det er god tid til å bli kjent med andre ungdommer.
MILK

Velkommen til MILK 2017-18 for 10.klassinger. Du kan melde deg på som MILK til beate.kvammen@lenvik.kirken.no.

Her kan du laste ned MILK-brosjyren.

MILK-kurset starter onsdag 6.september 2017.