Lenvik menighet > Barn og Unge > MILK
16. januar 2021
  |  Logg inn
Hva er MILK

På MILK får du trening i å lede andre ungdommer. MILK står for MIni Leder Kurs. Kurset er for fjorårskonfirmanter som ønsker å bli bedre kjent med kristent ungdomsarbeid og lære litt om hvordan man kan lede et slikt arbeid. Kurset gjennomføres i løpet av flere helgesamlinger. I løpet av kursåret får du også tilbud om å være leder for årets konfirmanter og være med på andre arrangementer i menigheten.

Kurset er et ledertreningskurs. Det betyr at du får undervisning og tips til hvordan du kan utvikle deg til å bli en leder. Kurset har ulike temaer som samarbeidsoppgaver i grupper, lære om tro, lære å stå foran en forsamling.

Når man er på MILKfår du prøvd ut det du lærer. Kurset har mange praktiske oppgaver. Dette gjør at du får erfaringer innenfor de temaene vi jobber med.

MILK er også et møtested der du treffer gamle og nye venner. Det er god tid til å bli kjent med andre ungdommer.
MILK

Velkommen til MILK 2018-19 for 10.klassinger.

Her kan du laste ned brosjyren.

Du kan melde deg på som MILK til

geoffrey.michael.fagerli@lenvik.kirken.no

eller send sms til Geoffrey 92282234

 


MILK-kurs 2018-19:

Dato 2018

Kurs/samling

8.-9. juni

Aspiranthelg

5. september

Oppstart MILK samling

7.-9. eller 21.-23.september

Medhjelper på Superhelg

3. oktober

MILK samling

12. oktober

Ungdomsgudstjeneste

31. oktober

MILK samling

28. november

MILK samling

Dato 2019

Kurs/samling

16. januar

MILK samling

25.-26. januar

Mid†natta m/lederkurs

6. februar

MILK samling

22. februar

Ungdomsgudstjeneste

13. mars

MILK samling

Mars/ april

Leder på konfirmantleir

14.-15.  juni

Aspirant-avslutningshelg