20. mars 2019
  |  Logg inn
Mørketidsfest i Finnsnes kirke
 Mørketidsfest i Finnsnes kirke

Velkommen til årets mørketidsfest - stabens fest for de frivillige.

Finnsnes kirke, fredag 10. november, kl 18.00.

Påmelding til post@lenvik.kirken.no eller 77 85 02 00

VELKOMMEN!

Velkommen til årets mørketidsfest - stabens fest for de frivillige.

Finnsnes kirke, fredag 10. november, kl 18.00.

Dette gjelder frivillig innsats på alle områder (kirkebygg, kirkegårder, hele menighetslivet, praktiske gjøremål osv) og i hele Lenvik, fra ytterst på Senja til alle stedene på fastlandssiden.

Påmelding til post@lenvik.kirken.no eller 77 85 02 00

VELKOMMEN!