20. mars 2019
  |  Logg inn
Lysmesse
Lysmesse

Feire lysmesse i lag med menighetens konfirmanter:

Søndag 3. desember 2017
 - Rossfjord kirke (kl. 17)
 - Finnsnes kirke (kl. 18)

Søndag 10. desember 2017
 - Lysbotn kapell (kl. 17)

Alle velkommen

Feire lysmesse i lag med menighetens konfirmanter:

Søndag 3. desember 2017
 - Rossfjord kirke (kl. 17)
 - Finnsnes kirke (kl. 18)

Søndag 10. desember 2017
 - Lysbotn kapell (kl. 17)

Alle velkommen