20. mars 2019
  |  Logg inn
Lys Våken på Finnsnes og i Rossfjord
Lys Våken på Finnsnes og i Rossfjord

20.-21.januar: Rossfjord kirke og Flerbrukshuset -for 6.klasse på Rossfjord skole. Les mer

20.-21.januar: Finnsnes kirke - for 6.klasse på alle andre skoler i Lenvik. Les mer

  • LysVåken starter lørdag ettermiddag, og avsluttes med gudstjeneste på søndag.
  • LysVåken betyr overnatting, lek, ny kunnskap – og kanskje noen nye venner?
  • Påmelding så fort som mulig!

En kirke som rommer alle – hele døgnet, hele livet!

LysVåken for 6.klassinger:

 

Lenvik menighet arrangerer LysVåken- helg i kirka for 6.klassinger:

20.-21.januar: Rossfjord kirke og Flerbrukshuset - for 6.klasse på Rossfjord skole

(Kontaktpersoner: Evelyn Elvemo mob. 95932548/ May Liss Bendiksen mob. 97042649.)

 

20.-21.januar: Finnsnes kirke -(for 6.klasse på alle andre skoler i Lenvik

(Kontaktpersoner: Merete Rustad mob. 954 59 778/Sigurd Skollevoll mob. 415 77 617)

LysVåken starter lørdag ettermiddag, og avsluttes med Lysvåken-gudstjeneste på søndag

LysVåken betyr overnatting, lek, ny kunnskap – og kanskje noen nye venner?

 

Hva er LysVåken?

LysVåken – helg med overnatting i kirka: en unik mulighet til å være med og vise at kirken er et sted der barna hører hjemme.

LysVåken er et gratis arrangement, der vi ber om hjelp fra foreldre/ besteforeldre/faddere eller andre til den praktiske gjennomføringen, bl.a. med matlaging og nattevakt.

Vi arrangerer et tiltak som skal nå bredden i en aldersgruppe, uansett funksjonsnivå. Navnet LysVåken handler ikke om at vi skal være våkne hele natta, men at vi skal være våkne overfor det som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud er LysVåken for oss.

Mange menigheter gjennomfører LysVåken natt til første søndag i advent. Vi samles til LysVåken like før sola og lyset er tilbake her hos oss!

Vi vil at 6.klassingene får oppleve:
En kirke som rommer alle – hele døgnet, hele livet!

Vi vil at foreldrene får oppleve:
En kirke som deler tradisjoner og verdier – hele døgnet, hele livet!

Vi vil at menigheten får oppleve:
Fellesskap som gir glede og energi – hele døgnet, hele livet!

Vi vil at omverdenen får oppleve:
En nyskapende kirke som gir omsorg – hele døgnet, hele livet!