17. januar 2019
  |  Logg inn
Ledig stilling som Diakon/ Diakoniarbeider

Vi har tidligere lyst ut stilling som diakon, men fikk ingen utdannede diakoner. Derfor lyses nå stillingen ut på nytt som diakon eventuelt diakoniarbeider.

For å være diakoniarbeider, som Kjellrun Skoglund er, må du ha bachelorutdanning innen helsefag, sosialfag eller pedagogikk.

Tips gjerne noen gode kandidater du kjenner om denne stillingen!

 

Lenvik kirkelige fellesråd har ledig stilling som:

Diakon eventuelt Diakoniarbeider i 50 % stilling - med mulighet for utvidelse. Tilsetting snarest

Menigheten er den tredje største i Troms og har i underkant av 10.000 medlemmer. Vi arbeider etter visjonen « Omsorg fra Gud – omsorg for hverandre».

 

I Lenvik menighet har nåværende diakon vært ansatt fra 2006, og har begynt å trappe ned arbeidet sitt pga oppnådd pensjonsalder. Arbeidet i Lenvik er kjennetegnet med godt samarbeid med kommune og frivillige enkeltpersoner og organisasjoner, spesielt i forhold til arbeidet for mennesker som har utfordringer med rus og psyke, arbeid med flyktninger og andre utsatte grupper.

 

Diakonens arbeidsoppgaver vil være

 • Skape og utvikle gode møteplasser for alle
 • Arbeid med fellesskapende aktiviteter
 • Samhandle med institusjoner, frivillige organisasjoner, kommunalt ansatte, frivillige
 • Rekruttere og motivere frivillige medarbeidere
 • Utvikle arbeidet ut fra egne erfaringer og kompetanse
 • Økonomisk og administrativt arbeid innen ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den norske kirke.
 • Eventuelt bachelor innen helse- sosial-pedagogikk for diakoniarbeider
 • Må beherske arbeidsspråket norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet og evne til å ta beslutninger
 • Administrativ ryddighet
 • Evne til å skape gode relasjoner med alle
 • Må kunne identifisere seg med kirkens trosgrunnlag og mål

Særskilte krav

 • Det er krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse, jfr kirkelovens §29.
 • Stillingen krever biskopens vigsling etter tjenesteordningene (etter en videreutdanning for diakoniarbeider)

   

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø sammen med medarbeidere som har tro og drømmer for Lenvik menighet. 
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale

Det er 6 måneders prøvetid.

 

Har du lyst å bli med på laget?

For nærmere info ta kontakt med :

 

 • Kirkeverge Eli Blomseth Helgesen – 93 21 80 93 eller
 • Diakoniarbeider Kjellrun Skoglund  – 910 07 211

Søknad sendes til:

Lenvik kirkelige fellesråd, v/kirkevergen, Pb 404, 9305 Finnsnes eller e-post: kirkevergen@lenvik.kirken.no innen 18.febr. 2018.