17. januar 2019
  |  Logg inn
HøyTmesse
HøyTmesse

Velkommen til høyTmesse/ ungdomsgudstjeneste fra, med og for ungdommer i Finnsnes kirke fredag 16.februar kl. 18.00. Tema: Hvem er jeg? Lovsang, drama, tale, nattverd. Velkommen.