20. mars 2019
  |  Logg inn
Reise gjennom Apostelenes gjerninger
Reise gjennom Apostelenes gjerninger

Være med for en reise gjennom Apostelenes Gjerninger!

Ny bibel studie begynner tirsdag 10. april, 2018, kl. 19, Finnsnes kirke
Vi synger, leser og snakker sammen om tekst.
Kaffe og kjeks hver gang!
 
Første gang i en bibelgruppe? Hjertelig velkommen!
Har vært med før? Velkommen tilbake!

Kom og være med for en reise gjennom Apostlenes Gjerninger!
Ny bibel studie begynner etter påske og det er åpen for alle.
Oppstart: Tirsdag 10. april
Kl:19 – 21
I kirkestue, Finnsnes Kirke
Vi synger, lese i lag og snakker sammen om tekst. (Kaffe og kjeks hver gang!!)
Hvis dette bli din første gang i en bibelgruppe så er du hjertelig velkommen.
Hvis du har vært med før – velkommen tilbake!

Interessert? Vennligst gir beskjed til: Sarah Blamire (904 06 651) eller Kjellrun Skoglund (910 07 211)

Her kommer litt bakgrunn om Apostlenes Gjerninger……..
Uten Apostlenes gjerninger ville kunnskapen om hvordan den kristne troen vokste, utviklet og spredte seg gjennom den kjente verden i det første århundret vært mager. Sant nok gir brevene i Det nye testamentet noe historisk informasjon, men Apostlenes gjerninger gir en sammenhengende historie om årene som fulgte Jesu himmelfart. Derfor er denne boka så viktig.

Apostlenes gjerninger er bindeleddet mellom evangeliene og brevene. Boka forteller om hvordan menigheten vokste fra Jerusalem til Roma, hovedstaden i keiserdømmet, og hvordan den gikk fra å bestå av jøder til å bestå hovedsakelig av hedninger som vendte om til Jesus.

Apostlenes gjerninger er skrevet av Lukas, og er en fortsettelse av hans «første bok» (1,1), evangeliet etter Lukas. Her skriver han om det Jesus gjorde gjennom sine åndsfylte etterfølgere , og kan best beskrives som «apostlenes gjerninger i Den Hellige Ånd».

Store deler av teksten er skrevet i vi-form: Lukas beskriver begivenheter han personlig har vært vitne til og opplevd. Han var en av Paulus sine mest trofaste reisefeller.