20. mars 2019
  |  Logg inn
Internasjonal kafe
Internasjonal kafe

Lørdag 14. april - Kl. 12.00 - Finnsnes Kirke
- «Steinrøysa» kor
- Tina Lønnum, sang
- Kurdisk dans
- Deilig mat fra flere land
- Kakebord og bøttelotteri.
Hjertelig velkommen

Hjertelig velkommen!

Lørdag 14. april - Kl. 12.00 - Finnsnes Kirke
- «Steinrøysa» kor
- Tina Lønnum, sang
- Kurdisk dans
- Deilig mat fra flere land
- Kakebord og bøttelotteri.
Hjertelig velkommen

Hjertelig velkommen!