Lenvik menighet > Forsiden > Aktuelt
28. januar 2020
  |  Logg inn
Myldrekirke: Husøy og Finnsnes
 Myldrekirke: Husøy og Finnsnes

Velkommen til middag, moro, musikk og mening.

  • Husøy kapell, torsdag 13. juni, kl. 14.15
  • Finnsnes kirke, mandag 17. juni, kl. 17.00

En samling for hele familien, fra 0 - 100!
Dette kaller vi for "Messy Church" eller "Myldrekirke"!!!

Myldrekirke: Husøy og Finnsnes

Velkommen til middag, moro, musikk og mening.

  • Husøy kapell, torsdag 13. juni, kl. 14.15
  • Finnsnes kirke, mandag 17. juni, kl. 17.00

En samling for hele familien, fra 0 - 100!
Dette kaller vi for "Messy Church" eller "Myldrekirke"!!!