25. september 2018
  |  Logg inn
Artikkeladministrasjon
Kategori
Konfirmant 2019 i Lenvik menighet

 Konfirmant 2019 i Lenvik menighet
Opprettet av: 08.09.18 Rekkefølge:Kategorier: Toppsak, Forsiden Kopier

 Aktiviteter i Finnsnes kirke - høsten 2018

  Aktiviteter i Finnsnes kirke - høsten 2018
Opprettet av: Jon Blamire 07.09.18 Rekkefølge:Kategorier: Toppsak, Forsiden Kopier

 Internasjonal kafe

  Internasjonal kafe
Opprettet av: Jon Blamire 05.09.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

 Kirkesøndag med utdeling av Min kirkebok 4 i Finnsnes kirke

  Kirkesøndag med utdeling av Min kirkebok 4 i Finnsnes kirke
Opprettet av: Jon Blamire 04.09.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

 Kirkeskolen "Den store skatten" nærmer seg

  Kirkeskolen "Den store skatten" nærmer seg
Opprettet av: Jon Blamire 30.07.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

 Sommer i Lenvik Menighet, 2018

  Sommer i Lenvik Menighet, 2018
Opprettet av: Jon Blamire 16.06.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Sommervikar i Lenvik menighet

 Sommervikar i Lenvik menighet
Opprettet av: Jon Blamire 15.06.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

 Glad I Musikk - menighetens sommer konsert

  Glad I Musikk - menighetens sommer konsert
Opprettet av: Jon Blamire 14.06.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Liv, lek og latter i menigheten vår – hvordan får vi det til?

 Liv, lek og latter i menigheten vår – hvordan får vi det til?
Opprettet av: Jon Blamire 13.06.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

 Kirketreff på Refsnes

  Kirketreff på Refsnes
Opprettet av: Jon Blamire 24.05.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

TK-KONSERT

 TK-KONSERT
Opprettet av: Frank Stellmacher 23.05.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Ute gudstjeneste på Heia

 Ute gudstjeneste på Heia
Opprettet av: Jon Blamire 21.05.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Ungdomsgudstjeneste

 Ungdomsgudstjeneste
Opprettet av: Frank Stellmacher 21.05.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Tårnagenthelg i Finnsnes kirke

 Tårnagenthelg i Finnsnes kirke
Opprettet av: Jon Blamire 10.05.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

17.mai-feiring

 17.mai-feiring
Opprettet av: Jon Blamire 09.05.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Vær med å dele ut Bibeler

 Vær med å dele ut Bibeler
Opprettet av: Jon Blamire 02.05.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Velkommen til Bibel Seminar

 Velkommen til Bibel Seminar
Opprettet av: Jon Blamire 24.04.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Reise gjennom Apostelenes gjerninger

 Reise gjennom Apostelenes gjerninger
Opprettet av: Jon Blamire 18.04.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Menighetens årsmøte

 Menighetens årsmøte
Opprettet av: Jon Blamire 17.04.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Internasjonal kafe

 Internasjonal kafe
Opprettet av: Jon Blamire 09.04.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

 Kirketreff i Finnsnes kirke

  Kirketreff i Finnsnes kirke
Opprettet av: Jon Blamire 08.03.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Påskefestuka 2018

 Påskefestuka 2018
Opprettet av: Jon Blamire 07.03.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Påskekoret

 Påskekoret
Opprettet av: Jon Blamire 28.02.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

 TIDSREISEN for 4. klassinger i Lenvik

  TIDSREISEN for 4. klassinger i Lenvik
Opprettet av: Jon Blamire 27.02.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

HøyTmesse

 HøyTmesse
Opprettet av: Frank Stellmacher 15.02.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Kirkesøndag med utdeling av Min kirkebok 4 i Finnsnes kirke

 Kirkesøndag med utdeling av Min kirkebok 4 i Finnsnes kirke
Opprettet av: Jon Blamire 13.02.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

 Ledig stilling som Diakon/ Diakoniarbeider
Opprettet av: Eli Helgesen 24.01.18 Rekkefølge:Kategorier: Toppsak, Forsiden Kopier

Konsert i Finnsnes kikre

 Konsert i Finnsnes kikre
Opprettet av: Jon Blamire 23.01.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Lys Våken på Finnsnes og i Rossfjord

 Lys Våken på Finnsnes og i Rossfjord
Opprettet av: Eli Helgesen 16.01.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier

Felleskor i januar

 Felleskor i januar
Opprettet av: Eli Helgesen 15.01.18 Rekkefølge:Kategorier: Forsiden Kopier