Lenvik menighet > Kontakt oss
28. januar 2020
  |  Logg inn
Kontakt oss

Lenvik menighet
Postboks 404
9305 FINNSNES

Telefon: 77 85 02 00

Send E-post
www.lenvik.kirken.no


Kontaktliste

Kjellrun Skoglund

Diakoniarbeider
 +4791007211
 Send e-post

Nina Christin Rolfsmann

Diakoniarbeider/klubbleder
 90285359
 90285359
 Send e-post

Jon Blamire

Kantor
 +4795421294
 Send e-post

Thor-Arne Ervik

Kapellan
 92110352
 Send e-post

Glenn Hadland

Kapellan
 41573913
 41573913
 Send e-post

Tove Hind Seljenes

Kirketjener Bjorelvnes 26%
 77850200
 976 87 049
 Send e-post

Harriet Hansen

Kirketjener Fjordgård
 77850200
 90735725
 Send e-post

Janne Helen Fyhn

Kirketjener Gibostad, Finnsnes og Lysbotn
 77 85 02 00
 916 20 263
 Send e-post

Mathilde Karlsen

Kirketjener Husøy 10%
 77850200
 480 07 450
 Send e-post

Eidar Pedersen

Kirketjener Sandbakken 10%
 77850200
 +47 952 58 365
 Send e-post

Eva Marie Pedersen

Kontaktliste

Geoffrey Michael Fagerli

Menighetsarbeider
 Send e-post

Merete Rustad

Menighetspedagog
 95459778
 Send e-post

Trude Killie Solli

Menighetssekretær
 77850200
 91638246
 Send e-post

Sarah Blamire

Organist
 90406651
 Send e-post

Sigurd Skollevoll

Prost
 77850200
 41577617
 Send e-post

Gunnar Borvik

Prostiprest
 47670646
 Send e-post

Mona Rundmo

Sekretær/ kirketjener
 91616351
 Send e-post

Ruth Astrid Stellmacher

Sokneprest Lenvik
 95089912
 Send e-post

Eli Blomseth Helgesen

Tidligere Kirkeverge i Lenvik
 93218093
 Send e-post

Frank Stellmacher

Ungdomsprest/ Kateket
 +4741574347
 Send e-post