Lenvik menighet > Kontakt oss
16. januar 2021
  |  Logg inn
Kontakt oss

Lenvik menighet
Postboks 404
9305 FINNSNES

Telefon: 77 85 02 00

Send E-post
www.lenvik.kirken.no


Kontaktliste

Kjellrun Skoglund

Diakoniarbeider
 +4791007211
 Send e-post

Nina Christin Rolfsmann

Diakoniarbeider/klubbleder
 90285359
 90285359
 Send e-post

Jon Blamire

Kantor
 +4795421294
 Send e-post

Glenn Hadland

Kapellan
 41573913
 41573913
 Send e-post

Tove Hind Seljenes

Kirketjener Bjorelvnes 26%
 77850200
 976 87 049
 Send e-post

Harriet Hansen

Kirketjener Fjordgård
 77850200
 90735725
 Send e-post

Janne Helen Fyhn

Kirketjener Gibostad, Finnsnes og Lysbotn
 77 85 02 00
 916 20 263
 Send e-post

Mathilde Karlsen

Kirketjener Husøy 10%
 77850200
 480 07 450
 Send e-post

Eidar Pedersen

Kirketjener Sandbakken 10%
 77850200
 +47 952 58 365
 Send e-post

Eva Marie Pedersen

Kontaktliste
 95820403

Merete Rustad

Menighetspedagog
 95459778
 Send e-post

Trude Killie Solli

Menighetssekretær
 778 50 200
 916 38 246
 Send e-post

Sarah Blamire

Organist
 90406651
 Send e-post

Mona Rundmo

Sekretær/ kirketjener
 91616351
 Send e-post

Ruth Astrid Stellmacher

Sokneprest i Lenvik
 95089912
 Send e-post

Thor-Arne Ervik

Sokneprest Målselv
 92110352
 92110352
 Send e-post

Frank Stellmacher

Ungdomsprest/ Kateket
 +4741574347
 Send e-post