Lenvik menighet > Menigheten > Menighetsbladet
16. januar 2021
  |  Logg inn
Kirke & menighet
Menighetsbladet utgis av Lenvik Menighetsråd med inntil 4 utgaver i året.

Bladet trykkes finansieres med annonser og gaver (frivillig abonnement).

For å kunne dekke det som skjer, er vi avhengig av at dere tipser oss om det som skjer i deres kapell eller kirke. Eller enda bedre: at dere tar bilder og skriver noen ord, og sender det til adressa vår: menighetsbladet@lenvik.kirken.no

Redaksjonskomité: 
  • Torbjørn Konradsen, Telefon: 930 87 981
  • Arnt Iver Elvemo
  • Kåre Norum
  • Sokneprest Ruth Astrid Stellmacher
  • Leder menighetsrådet
  • Databehandler: Asbjørn Berglund

Frist for innlevering av stoff til neste utgave: _______.
Takk for alle gaver og bidrag til menighetsbladet!
Send din gave til bankgiro
4776 10 95 044.

I tillegg til at dere hjelper oss å finansiere bladet, er deres støtte en viktig oppmuntring for oss som jobber med "Kirke & menighet".

En elektronisk versjon av menighetsbladet kan lastes ned fra linken på høyre side.
Dersom du mangler programmet Adobe Reader, kan du laste ned dette gratis her.

Publiserte utgaver av "Kirke & menighet"
 TittelBeskrivelse
2015-3Jul 2015
2015-2Høst 2015
2015-1Påske 2015
2014-1Påsken 2014
2013-3Jul 2013
2013-2Høsten 2013
2013-1Påsken 2013
2012Julen 2012