Lenvik menighet > Menigheten > Om menigheten
16. januar 2021
  |  Logg inn
Visjon og verdier

"Omsorg fra Gud - Omsorg for hverandre" er Lenvik menighets visjon.

Mål:
Vi vil være et levende fellesskap der troen får språk, plass og vekstmulighet.
Vi vil gi kunnskap og kjennskap til den kristne tro og utfordre til tjeneste og tilbedelse.
Himmel over hver dag.

Satsningsområder:
Menighetsrådet har vedtatt at gudstjenesteliv og trosopplæring skal være satsningsområder.

Lenvik menighet er også en barneby bedrift i Lenvik. 
I alle kirker og kapeller er det satt ut lekekasser med noen leker, bøker og tegnesaker for barn.

Givertjeneste

Hvis du ønsker å delta i fast givertjeneste i Lenvik menighet, kan du benytte konto nummer 4776.10.95044 til Lenvik sokn.

Pengegaver gitt til en del frivillige organisasjoner, gir rett til skattefradrag. Blant disse er Den Norske kirke.
Minimum/maksimumsbeløp for skattefradrag er kr 500,-/12000,-. 
Husk å merke gaven med fødselsnummer, hvis du ønsker at den skal registreres i forbindelse med skattefradrag.

Du kan også registrere deg som fast giver ved å klikke her.

Menighetens misjonsprosjekt
SAT-7 er menighetens misjonsprosjekt

Foto: SAT-7

Satellitt 7 (SAT-7) er en kristen satelittkanal som sender program i fem kanaler på tre av språkene i Midt-Østen: arabisk, farsi og tyrkisk, og dekker området fra Marokko til Pakistan. Den tilbyr forkynnende program, barneprogram, diskusjons- og debattprogram og rådgivning av ulike slag. De har et nettverk av konsulenter og kirker som seerne kan få kontakt med.

Samtlige kristne kirker i Midt-Østen er med i programarbeidet i SAT-7. De eldste av disse kirkene har en historie som går 2000 år tilbake, og de er fortsatt levende kirker. De utsettes for et stort trykk og forfølgelse. Mange forlater landet sitt, og mange kristne føler seg aleine. SAT-7 har en stor og viktig oppgave i å støtte de undertrykte og fremme forståelse mellom de religiøse gruppene. En mannlig iransk seer skriver: ”Jeg er den eneste kristne i min familie og i min landsby. Vær så snill å holde kontakten med meg, og gløm meg ikke!”

De siste par årene har SAT-7 hatt en serie program om enslige, kvinnelige forsørgere. Dette er en stor og stigmatisert gruppe, som har store problemer i arbeidsliv og familieliv. Gjennom programmene har en gjennom eksempler og debatter tatt opp den urettferdigheten som mange av disse kvinnene blir utsatt for. Uavhengige media-undersøkelser viser at holdningene i samfunnet faktisk har forandret seg som resultat av SAT-7s media-offensiv på dette området.


Om menigheten
De ansatte i Lenvik menighet består av fellerådsansatte som er ansatt av Lenvik kirkelige fellesråd samt prester som er ansatt av Bispedømmerådet.

Lenvik menighet er en ett sokns menighet med 8 kirker/kapeller og et menighetshus (flerbrukshus). 

At det er en ett sokns menighet gjør at menighetsrådet og fellesrådet består av de samme personene som er valgt inn som kirkepolitikere gjennom kirkevalget. Neste kirkevalg er i 2015.
I fellesrådet er det også en representant fra formannskapet i kommunen. Denne personen har kun stemmerett i fellesrådssaker.

Det frivillige arbeidet er svært stort og bidrar til at Lenvik menighet kan ha så stor aktivitet på ulike områder. Dette kan du lese mer om på denne nettsiden.

I løpet av 1 år gjennomføres det 160 gudstjenester i Lenvik. Dette er det antall gudstjenester som biskopen har forordnet. Det er gudstjeneste i Finnsnes kirke hver søndag. I soknet forøvrig er det fordelt et visst antall gudstjenester gjennom året.
Fellesråd og menighetsråd

Det er ca 150 ettsoknskommuner i Norge. I kommuner med bare ett sokn ivaretar menighetsrådet også fellesrådsfunksjonene. Menighetsrådet blir da utvidet med et medlem fra kommunen. De som blir valgt som medlemmer i menighetsrådet vil også arbeide med saksfeltet til fellesrådet. De viktigste omhandler økonomiforvaltning, arbeidsgiveransvar og drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

Lenvik fellesråd og menighetsråd består av følgende medlemmer:

 • Aslaug Bønå - Menighetsrådsleder
 • Kristen Solberg - Nestleder
 • Trude Killie Solli - medlem
 • Randi Paula Karlsen - medlem    
 • Odd Halvdan Jakobsen - medlem
 • Kari Berntsen - medlem
 • Ingrid Elisabeth Rognli - medlem    
 • Kåre Norum - medlem
 • Paul Hugo Edvardsen - medlem
 • Marita Helen Albertsen - medlem
 •    
 • Ruth Astrid Stellmacher - Sokneprest   
 •    
 • Gunn Inger Selvli - varamedlem
 • Janne Helen Fyhn - varamedlem
 • Dag Magne Hellemo - varamedlem
 • Bing Lenart Karlsen - varamedlem
 • Bodil M. Sørlie - varamedlem
 • Per Inge Søreng - formannskapsrepresentant
 • Heidi Tove Olsen - vara formanskapsrepresentant