22.08.2019: Gal 5,1-6

1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. ...


Kilde: www.bibel.no