26.10.2020: Luk 18,9-14

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:
   
...


Kilde: www.bibel.no