Fellesskap


Det er mange som savner fellesskap i denne tiden. 

Det er flere muligheter for fellesskap i Lenvik menighet. Kanskje finner du noe for deg?

 

Turgruppe 

Hver onsdag kl 11.00 samles en gruppe mennesker utenfor Finnsnes kirke for å gå tur i lag. Lyst til å være med? Ta kontakt med Susanna Blamire (918 08 842) for mer informasjon, eller møte opp utenfor kirka onsdag kl 11.00.

Bibelgruppe

Både i Rossfjord og på Finnsnes er det Bibelgrupper som treffes fysisk i denne tida. Her samtaler man om tro og tvil og deler tanker og erfaringer i forhold til tro. Vi har plass til flere! Ta gjerne kontakt med Ruth Astrid Stellmacher (950 89 912) dersom du lurer på om dette er noe for deg.  

Samtalegruppe på zoom

I Lenvik menighet tilbyr vi også en digital samtalegruppe - denne treffes annenhver tirsdag kl 19.00-20.00 på den digitale plattformen zoom. Her hører vi en kort innledning til et aktuelt tema, for tiden "Å lytte når Gud taler?", og etterpå deles deltakerne i grupper for samtale. Her har vi deltakere fra ulike steder i landet. Alle deltakerne får tilsendt link der de kobler seg på samlingen. For mer informasjon eller påloggingsinfo, ta kontakt med Ruth Astrid Stellmacher (950 89 912).

Strikkekafè med Ord for kvelden

Liker du å strikke? Eller har du bare lyst til å komme for å prate? Hver tirsdag kl 20.00 er du velkommen til kirkestua i Finnsnes kirke for å bli med i samtalen og fellesskapet. Ruth Astrid Stellmacher (950 89 912) kan svare dersom du har spørsmål. 

Fellesskap er viktig - velkommen til å finne din arena i Lenvik menighet. 

Vi følger gjeldende smittevernregler.

Tilbake