Utdeling av 4-årsbok


Søndag 2. mai kl 17.00 deler vi ut 4-års-bøker i Finnsnes kirke - til barn som er født første halvår av 2017, og tilhører Silsand, Trollvik og Finnsnes skolekrets.

Velkommen!

 

Vi er glade for at vi kan treffes i kirka til gudstjeneste, og spesielt glade for at vi kan invtere 4-åringer med familie til å komme og få Min egen kirkebok. Søndag 2. mai deles boka ut til dem som født første halvdel av 2017.

Min egen kirkebok har en lang tradisjon i Den norske kirke. Det er akkurat kommet ut en ny 4-års-bok, og den gleder vi oss til å dele ut til 4-åringene som kommer på gudstjeneste. 

Har du lyst på boka, men ikke anledning til å komme på gudstjenesten? Da kan du sende e-post til: merete.rustad@senja.kirken.no og avtale henting av boka. 

Tilbake