TV-gudstjeneste fra Finnsnes kirke


Denne våren sender vi TV-gudstjenester fra Finnsnes kirke 5. februar, 26. februar og 25. juni!

Les mer

 

TV-gudstjeneste fra Finnsnes kirke


Denne våren sender vi TV-gudstjenester fra Finnsnes kirke 5. februar, 26. februar og 25. juni!

Les mer

 

Menighetsrådsvalg 2023


Høsten 2023 er det menighetsrådsvalg. Lenvik menighetsråd har nedsatt en nominasjonskomitè som lager en liste til dette valget. Det er mulig å lage alternativ liste til menighetsrådsvalget. 

Les mer

 

Menighetsrådsvalg 2023


Høsten 2023 er det menighetsrådsvalg. Lenvik menighetsråd har nedsatt en nominasjonskomitè som lager en liste til dette valget. Det er mulig å lage alternativ liste til menighetsrådsvalget. 

Les mer

 

Myldrekirke


En mandag i måneden er det Myldrekirke i Finnsnes kirke - en familiesamling for menighetsfamilien - mandag . 30. januar kl 17.00!

Les mer

 

Myldrekirke


En mandag i måneden er det Myldrekirke i Finnsnes kirke - en familiesamling for menighetsfamilien - mandag . 30. januar kl 17.00!

Les mer

 
 

Mer enn 3000 graver står i fare for å bli slettet

Senja kommunen har over 15.000 gravlagte og hver grav skal ha en fester. En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven ...

Les mer

 

Kongoaksjon 2022

Konfirmantenes SPLEIS-aksjon varer fram til 1.03.2023 - målet er 60.000,-.

Les mer

 

Konfirmantpåmelding 2023

Velkommen som konfirmant i Lenvik menighet.

Les mer

 

Årsmøte i Lenvik menighet

Søndag 19. juni kl 18.00 blir det årsmøte i Lenvik menighet!

Les mer