Velkommen til dåp i Lenvik menighet! 


Når du lar barnet ditt døpe, legger du det i Guds hender. Det blir Guds barn, og medlem av vår kirke og Guds familie på jorden.

Når du skal melde dåp, tar du kontakt med menighetskontoret (77 85 02 00). Ved registrering av dåp, vil du bli bedt om å levere fødselsattest til menighetskontoret. I tillegg skal dere velge faddere til barnet. Det skal være minst to faddere og høyst seks faddere. Fadderne må ha fylt 15 år, og være medlem av den norske kirke eller være andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Når du velger faddere, så tenk på at det bør være noen som du og barnet kan ha tillit til. Det er fint å bruke besteforeldre som faddere, men husk på at noen av fadderne bør være på din egen alder eller yngre. Tenk på at fadderne skal være noen som kan hjelpe deg med å oppdra barnet ditt i den kristne tro.

Du vil se oversikt over gudstjenester på forsiden. Når du klikker på kalenderaktiviteten vil du se om det er en gudstjeneste med dåp.