Gravferd i Lenvik menighetDet å miste en av våre kjære, vekker ulike følelser i oss. Samtidig som det er mange følelser å forholde seg til er det også mye praktisk som skal ordnes.

I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Man kan også velge å gjøre mye av det praktiske selv. Det kan være en viktig del av sorgarbeidet å selv delta aktivt i de praktiske forberedelsene. Man kan gjerne bruke litt tid til å kjenne etter og snakke om hvilke deler av forberedelsene man ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både menighetssekretær, prest og diakon, være gode samtalepartnere.

 

Du kan selv ta kontakt med menighetskontoret (Tlf: 77 85 02 00, hverdager kl. 9.00-14.00) for å melde begravelse og avtale tid og kirke.