UGLE


På UGLE får du trening i å lede andre ungdommer. 

UGLE

Kan jeg være en leder og en god medarbeider? Hvilke egenskaper har jeg å bruke i møte med andre? Og hva med Gud og kirka – hva tenker jeg egentlig om det?

Som UGLE kan du finne ut av disse tingene!

UGLE står for UnGdomsLEder. UGLE er åpent for alle i 10. klasse og oppover som ønsker å finne ut mer om seg selv, utforske troen sin, bli kjent med nye mennesker, og lære om hvordan man kan være leder i kristent ungdomsarbeid.

I løpet av året har vi UGLE samlinger annenhver onsdag kl. 18-20. Det er også 2 muligheter å være med på lederleir. På samlingene har vi lek, vi spiser, og har litt undervisning og diskusjon. Vi tar oss god tid til det sosiale, slik at du blir godt kjent med andre ungdommer.

Som UGLE får du ledertrening, og praksis som leder får du på konfirmantleir, Superhelg, Midtnatta, m.m. Dette gir deg god erfaring som leder som du kan ta med deg videre hvis du vil jobbe som leder i andre menigheter eller organisasjoner, søke sommerjobb, bli ettåring eller annet. Vi stiller gjerne som referanse og gir bevis på at du har deltatt på UGLE. Teller positivt med slik erfaring!

 

Velkommen skal DU være!

Last ned brosjyre med mer info her.

Tilbake