Menighetens misjonsprosjekt


SAT-7 er menighetens misjonsprosjekt

Satellitt 7 (SAT-7) er en kristen satelittkanal som sender program i fem kanaler på tre av språkene i Midt-Østen: arabisk, farsi og tyrkisk, og dekker området fra Marokko til Pakistan. Den tilbyr forkynnende program, barneprogram, diskusjons- og debattprogram og rådgivning av ulike slag. De har et nettverk av konsulenter og kirker som seerne kan få kontakt med.

Samtlige kristne kirker i Midt-Østen er med i programarbeidet i SAT-7. De eldste av disse kirkene har en historie som går 2000 år tilbake, og de er fortsatt levende kirker. De utsettes for et stort trykk og forfølgelse. Mange forlater landet sitt, og mange kristne føler seg aleine. SAT-7 har en stor og viktig oppgave i å støtte de undertrykte og fremme forståelse mellom de religiøse gruppene. En mannlig iransk seer skriver: ”Jeg er den eneste kristne i min familie og i min landsby. Vær så snill å holde kontakten med meg, og gløm meg ikke!”

De siste par årene har SAT-7 hatt en serie program om enslige, kvinnelige forsørgere. Dette er en stor og stigmatisert gruppe, som har store problemer i arbeidsliv og familieliv. Gjennom programmene har en gjennom eksempler og debatter tatt opp den urettferdigheten som mange av disse kvinnene blir utsatt for. Uavhengige media-undersøkelser viser at holdningene i samfunnet faktisk har forandret seg som resultat av SAT-7s media-offensiv på dette området.

Tilbake