Menighetsråd og Fellesråd


Lenvik menighetsråd består av 10 representanter + soknepresten i Lenvik. Representantene er valgt for perioden 2019-2023.  

Lenvik menighetsråd består av følgende medlemmer:

 • Janne Helen Fyhn - Menighetsrådsleder
 • Mona Rognmo Jakobsen - Nestleder
 • Odd Fredriksen - medlem
 • May Sissel Ottarsen - medlem    
 • Inger May Simonsen - medlem
 • Trygg Kvendbø - medlem
 • Marie Lygre - medlem    
 • Jannicke Lothe - medlem
 • Øystein Kvammen - medlem
 • Renate Bjørnstad - medlem
 •   
 • Ruth Astrid Stellmacher - Sokneprest   
 •    
 • Sonny Åse Karlsen
 • Trond Nilsen

Ved kommunesammenslåingen 1.1.2020, ble også Senja Kirkelige Fellesråd etablert. Fellesrådet består av to medlemmer fra de fire soknene i Senja kommune: Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik. I tillegg er Per Inge Søreng kommunal representant og Ruth Astrid Stellmacher geistlig representant i Fellesrådet. Lenvik menighetsråds representanter er Janne Helen Fyhn og Trygg Kvendbø. De viktigste oppgavene til Fellesrådet omhandler økonomiforvaltning, arbeidsgiveransvar og drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

Tilbake