Barnekor


Barnekor er åpen til alle gutter og jenter, uten prøve.

Vi synge under familigudstjeneste, på julaften og i noen konserter. Vi også reise litt rundtomkring.

Barnekoret er for de som er i 1. - 5. skoleklasse.

Vi møte hver mandag i Finnsnes kirke, fra kl. 17.30 til kl. 18.30. Klikke å laste ned en plakat.

Som alltid, kom og ta med en venn!

Korlederne er Sarah Blamire (90 40 66 51) og Dag Larssen (48 22 51 99).

 

Tilbake