Trosopplæring


Logoen viser oss, når vi ser nøye etter, både hjerte, kors og anker. Altså handler det om kjærlighet, tro og håp. Og det handler om å gi barna plass og rom og tid. Størst av alt er kjærligheten, - og størst av alt er barna i vår kirke.

 Vi har alle noe å lære, og det kan godt hende at vi kan lære mest av barna!

Lenvik var blant de første menighetene i landet som fikk midler gjennom den statlige trosopplæringssatsingen. Fra høsten 2004 er det drevet ulike forsøk med trosopplæringstiltak, aktiviteter og samlinger for barn, unge og familier.

Prosjektet ble formelt avsluttet i 2008, og menigheten er nå inne i en overgangsfase. Vi bruker denne tida til å bygge opp og konsolidere vår egen trosopplæringsplan for menighetens barn og unge mellom 0 og 18 år.

Utgangspunktet for trosopplæringssatsingen her i Lenvik menighet var hverdagstilpasset trosopplæring, og overskriften for prosjektet i Lenvik var ”Himmel over hver dag”. Med dette ønsket vi å formidle at i hverdag og helg er Gud like nær oss, uansett hvem vi er og hvor vi bor. Trosopplæring handler om livet her og nå, om det som er viktig. Det handler om at vi har et perspektiv over livet som gir mening, hver dag, her vi er.

Derfor innbyr vi like gjerne til hverdagssamlinger som helgeaktiviteter i menigheten, og derfor vil vi gjerne bruke mange innfallsvinkler og involvere alle sanser når vi deler tro, håp og kjærlighet. Ikke minst ønsker vi at det skal vises i gudstjenestene våre at barna er størst av alt.

Kirkerådet har utgitt en rammeplan for trosopplæring som heter ”Gud gir – vi deler”

Planen skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som:

  • vekker og styrker kristen tro
  • gir kjennskap til den treenige Gud
  • bidrar til kristen livstolking og livsmestring
  • utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv
  • for alle døpte ialderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne

Dette er rammene og utgangspunktet for utviklingen av trosopplæringen i menigheten.

Tilbake