Årsmøte i Lenvik menighet


Mandag 13. mars kl 18.00 blir det årsmøte og menighetsmøte i Lenvik menighet!

Det blir årsmøte og menighetsmøte i Lenvik menighet mandag 13. mars kl 18.00 - i Finnsnes kirke. 

Saksliste:

1 Redusere antall medlemmer i menighetsrådet

             Menighetsrådet har vedtatt å redusere antall medlemmer fra 10 til 8 ved neste valg. Menighetsmøtet               skal uttale seg og gjøre vedtak i saken. 

2 Årsmelding

3 Eventuelt

                  Mulighet til å ta opp saker du ønsker å sette fokus på.

 

Saker kan meldes til menighetsrådsleder Janne Fyhn på mail til janne.fyhn@outlook.com.

 

Det blir kaffe og kaker - Velkommen!

 

Tilbake