Årsmøte i Lenvik menighet


Søndag 19. juni kl 18.00 blir det årsmøte i Lenvik menighet!

 

Det blir årsmøte i Lenvik menighet søndag 19. juni kl 18.00 - i Finnsnes kirke. 

Det blir gudstjeneste først - kl 17.00.

Etterpå blir det årsmøte der årsmelding og regnskap legges fram. 

Det blir også eventuelt med mulighet til å ta opp saker du ønsker å sette fokus på.

Det blir kaffe og kaker - Velkommen!

 

Tilbake