Menighetsrådsvalg 2023


Høsten 2023 er det menighetsrådsvalg.

Lenvik menighetsråd har nedsatt en nominasjonskomitè som lager en liste til dette valget. Nå er listen til valget klart.

Kunngjøring av nominasjonskomiteens liste:

Nominasjonslisten for Lenvik menighet til valget 2023

Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Fødselsår

Oppgitt bosted / menighet

Nummer på liste

Odd Alfred

 

Fredriksen

1952

Finnsnes

1

Tonje

Fyhn

Walsø

1998

Gibostad

2

Hilde

Hofsøy

Strømme

1963

Finnfjordbotn

3

Trond Eldor Martin

 

Nilssen

1973

Aspelund

4

Marie

 

Lygre

1971

Silsand

5

Merete

 

Rustad

1955

Silsand

6

Nataniel Martin Nikolai

 

Moddy-Lyngstad

2005

Finnsnes

7

Kamilla

 

Jakobsen

2003

Vassjord

8

Sonny Åse

Karlsen

Hanssen

1960

Aspelund

9

Otto Mikal

 

Jakobsen

1953

Vågan

10

Inger May

 

Simonsen

1954

Fjordgård

11

Helga Beate

 

Bønå

1972

Silsand

12

Wenche

 

Bjørkeng

1957

Finnsnes

13

Per Daniel

 

Borch

1957

Finnsnes

14

Tom-Ivar

 

Nilsen

1970

Finnsnes

15

Enid

 

Bratteng

1953

Finnsnes

16

Louis Seberg

 

Edvardsen

1970

Silsand

17

 

Kirkevalget finner sted (10.) 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. august. Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

Tilbake