Påskefestuke 2023


Velkommen til Påskefestuka 2023!

Vi håper at du har lyst til å være med oss gjennom den mest spennende uka i kirkeåret! Vi arrangerer mange forskjellige aktiviteter og typer av tilbedelse - noe for alle - unge og gamle, tradisjonelle og moderne.

I alle arrangementene ønsker vi at du får se mer av Guds kjærlighet og får møte Jesus, Frelseren.

Last ned programmet her

 

Palmesøndag 2. april

Enkel gudstjeneste    kl. 10.00

Kakao og boller serveres på kirkebakken etter gudstjenesten.

  • Ruth Astrid Stellmacher

Fest Konsert - Nå rinner solen opp! -  Dyrøyoktetten    kl. 19.00

Livet har både mørke og lyse toner med seg i sin samlede harmoni. Vår kristne tro er at lyset overvinner mørket, og at vår frelser og venn gjennom døden på korset har fått lyset til å stråle fram gjennom kors og grav. Og fra oppstandelsens morgen har Frelseren tilført våre røster en håpets klang, en tone som med sitt nærvær er med oss alle våre dager. På åpningskonserten av Påskefestuka 2023, har Dyrøyoktetten med disse sangerne: Sopran: Bente Skipenes Østrem, Grethe Skollevoll, May Liss Paulsen, Hilde Jerve, Bodil Onsøien (gjest). Alt: Astrid Østrem Skoglund, Berit Nikolaisen, Karin Storvoll. Tenor: Sigurd Skollevoll, Gunnar Skipenes. Bass: Geir Harald Skoglund, Trygve Skipenes Østrem.

Gratis inngang   -   Kollekt  -  Kirkekaffe etterpå


 

Mandag 3. april

Barnas Påskefest    kl. 18.00

En opplevelsesgudstjeneste for små og store, hvor man gjennom ulike stasjoner får ta del i og lære om påsken.
Vi begynner og slutter sammen med lovsang.
Barnekor og Kirkebandet vil lede musikken.


Tirsdag 4. april

Andakt & kaffe     kl. 11.30

Tirsdagsandakt med salmer og bønn, I kirkerommet.


Salmekveld    kl. 19.00

Ledet av Kjellrun Skogland, Nataniel Moddy Lyngstad og Sarah Blamire. 
Gratis inngang   -   Kollekt.


Onsdag 5. april

I Ord, Toner & Bilder    kl. 19.00

Påskeevangeliet med musikk og bilder.

Heidi Tove Olsen, og Morten Hagen leser fra påskeevangeliet.
Under og mellom de forskjellige tekster, er det musikk og sang ved Sarah Blamire, Odd Fredriksen (gitar),  Astrid Myrvang Hagen (mezzo),og Dag Larssen (Bass) . Blant annet blir det kjente klassiske stykker og sanger av Bjørn Eidsvåg

Bilder viser fram temaer underveis.

Gratis inngang   -   Kollekt  -  Kirkekaffe etterpå


Skjærtorsdag 6. april

Nattverdsgudstjeneste    kl. 19.00    

  • Ruth Astrid Stellmacher

Langfredag 7. april

Pasjonsgudstjeneste      kl. 19.00

  • Trine Lise Jensen 

Påskeaften lørdag 8. april

Påskenattsmesse    kl. 23.00

  • Sigurd Skollevoll

Påskedag søndag 9. april

Høytidsgudstjeneste    kl. 11.00

  • Ruth Astrid Stellmacher
  • Kirkebandet
  • Ungdomskor
  • Finnsnes kantori
Tilbake