Sorggruppe


Vi starter opp sorggruppe i Finnsnes kirke høsten 2023.

30. oktober 2023 starter det opp sorggruppe i Finnsnes kirke.

Sorggruppen er en samtalegruppe for etterlatte etter dødsfall og det blir fokus på sorg og bearbeiding av sorg.

Gruppen ledes av Lill-Janne Bendiksen og Ove Kjelling. Lill-Janne Bendiksen er diakon i Lenvik menighet. Hun har erfaring med traumebearbeiding og starter på utdanning i sjelesorg. Ove Kjelling er pensjonert prost. Han har utdanning som veileder og har ledet flere sorggrupper. 

Gruppen møtes 7-8 ganger, hver 14. dag og det er plass til 8-10 personer i gruppa. Dere vil bli invitert til en kort samtale før gruppa starter opp slik at dere kan treffe gruppelederne før oppstart. 

Hvis du lurer på om dette kan være noe for deg - ta gjerne kontakt med Ove Kjelling: 95 23 58 80 eller Lill-Janne: 45 32 28 90.

Det kan være krevende å vandre i sorgens landskap. Det å gå sammen med noen et stykke av veien kan være en god hjelp, og det håper vi at denne gruppa kan bli for nettopp deg.  

Tilbake