Sorggruppe


Vi starter opp ny sorggruppe i Finnsnes kirke våren 2024.

Vi planlegger å starte opp ny sorggruppe i Finnsnes kirke i mars/ april 2024.

Sorggruppen er en samtalegruppe for etterlatte etter dødsfall og det blir fokus på sorg og bearbeiding av sorg. 

Gruppen ledes av Ove Kjelling og Ruth Astrid Stellmacher. Ove Kjelling er pensjonert prost. Han har utdanning som veileder og har ledet flere sorggrupper. Ruth Astrid er sokneprest og har erfaring fra sorgarbeid og holder på med en utdannelse innen veiledning. 

Gruppen møtes 7-8 ganger, hver 14. dag og det er plass til 8-10 personer i gruppa. Dere vil bli invitert til en kort samtale før gruppa starter opp slik at dere kan treffe gruppelederne før oppstart. 

Hvis du lurer på om dette kan være noe for deg - ta gjerne kontakt med Ove Kjelling: 95 23 58 80 eller Ruth Astrid på 95 08 99 12.

Det kan være krevende å vandre i sorgens landskap. Det å gå sammen med noen et stykke av veien kan være en god hjelp, og det håper vi at denne gruppa kan bli for nettopp deg.  

Tilbake