Sørgesamtale


Når et dødsfall er meldt, og tid og sted for gravferd er avtalt, vil presten ta kontakt for å avtale en samtale. I denne samtalen vil dere avtale en del praktisk rundt gravferden. Dere vil også snakke om avdøde, og mange opplever denne samtalen som en viktig del av sorgprosessen. Det er godt å kunne dele minner og tanker når man er i sorg. I samtalen vil dere også planlegge minneordet, altså hva som skal sies om den avdøde under gravferden. Dere kan gjerne både skrive og holde minnetalen selv. Noen velger å skrive selv, og la presten lese den opp. Eller dere forteller og så skriver et minneord som han/hun leser i begravelsen.

Tilbake