Smittevernregler og kirkelige handlinger


Nye smittevernregler åpner for gudstjenester og andre arrangement med mange deltakere så lenge avstandsregelene kan overholdes.

 

 

Fra og med søndag 20. juni gir nye smittevernregler mulighet for å feire gudstjenester med inntil 1000 tilstede på faste, tilviste plasser dersom avstand kan overholdes. Det åpnes også opp for andre arrangement med inntil 400 personer tilstede, fordelt på to kohorter à 200, så lenge 1m-regelen kan bli fulgt. 

Det betyr at våre kirkebygg kan ta imot følgende antall besøkende:

Finnsnes kirke: Inntil 200

Lenvik kirke:  Inntil 100

Rossfjord kirke: 60

Sandbakken kapell: 30

Gibostad kapell: 40

Lysbotn kapell: 50

Husøy kapell: 50

Fjordgård kapell: 40

Når det gjelder dåpshandlinger, vil disse bli prioritert, og vi vil om nødvendig sette opp ekstra dåpsgudstjenester. 

 

Tilbake