Smittevernregler og kirkelige handlinger


Nye smittevernregler åpner for gudstjenester med inntil 100 personer og andre arrangement med inntil 10 personer fra og med 16. april 2021.

 

 

Vi kan feire gudstjenester og treffes i våre kirkebygg igjen! 

Fra og med fredag 16. april gir nye smittevernregler mulighet for å feire gudstjenester med inntil 100 tilstede på faste, tilviste plasser dersom avstand kan overholdes. Det åpnes også opp for andre arrangement med inntil 10 personer tilstede. 

Det anbefales to meter avstand under salmesang. Det betyr at våre kirkebygg kan ta imot følgende antall besøkende:

Finnsnes kirke: Inntil 100

Lenvik kirke:  Inntil 100

Rossfjord kirke: 30

Sandbakken kapell: 30

Gibostad kapell: 25

Lysbotn kapell: 28

Husøy kapell: 30

Fjordgård kapell: 25

Når det gjelder dåpshandlinger, vil disse bli prioritert, og vi vil om nødvendig sette opp ekstra dåpsgudstjenester. 

 

Tilbake